Information för användare

Videoinstruktion MR-02

Videoinstruktion MR-03

Videoinstruktion MR-04

Videoinstruktion MR-05

Videoinstruktion MR-06

Extra slangar

Webinar 1 Allmän kunskap om praktisk användning

Webinar 2 Stärk din immunförsvar med väte

Webinar 3 Bli av med din allergi med väte

Webinar 4 Väte mot stress, oro, depression

Webinar 5 Väte mot åldrande

Webinar 6 Väte för huden och skönhet

Webinar 7 Väte är den bästa behandlingen för djur