Hälsoundersökning med Monicor

Hälsoundersökning med Monicor-systemet visar inte bara obalanser i kroppen utan korrigerar dem också. Själva undersökningen tar totalt 10 -15 min, därefter kan man kontrollera funktioner i olika organ, körtlar och system samt även vilka parasiter och virus som finns i kroppen. Du ser även ryggradens funktioner och hjärnans svaga zoner samt hur kroppens upptag av mineraler är. Det som är unikt med Monicor är att den visar obalanser i energetiska system, meridianer och akupunkturpunkter. När man tänker på hälsan så tänker man framför allt på en väl fungerande fysiologi – inre organ, kroppsdelar och olika system. Men inte många känner till att den energetiska balansen i kroppen är lika viktig för hälsan. D.v.s. hur energin cirkulerar i kroppen, hur energin ombesörjer olika organ och kroppsdelar, eller med andra ord, hur de energetiska meridianerna fungerar. Läran om energi, akupunkturpunkter och energetiska meridianer har existerat i över 5000 år och har alltid spelat en huvudroll i hälsobehandlingar. Dåligt energiflöde i en meridian kan orsaka många hälsoproblem. T.ex. kan dåligt flöde i levermeridianen leda till depressioner. Överhuvudtaget så kan blockeringar i energetiska meridianer så småningom leda till olika hälsoproblem i inre organ och kroppsdelar samt påverka vårt psykiska tillstånd.

Men hur kan då en vanlig människa upptäcka vilka meridianer som fungerar dåligt? Tidigare var det mycket svårt att upptäcka dessa svagheter, bara en akupunktör hade kunskapen. Men idag, tack vare utvecklingen inom informationsteknologin, kan vi själva upptäcka problemen – inte bara i kroppens fysiologi utan också i de energetiska meridianerna. Precis detta gör apparaten Monicor. På kort tid skannar den funktioner i inre organ, energinivån i meridianer och akupunkturpunkter.

Analysen av hälsoundersökningen tar 30 minuter. Därefter görs en korrigerande behandling på 30-40 min. Hälsoundersökningen med Monicor skiljer sig från andra undersökningar då den fungerar som en stämgaffel – den upptäcker obalanserna och korrigerar dem. Du kan läsa mer om Monicor här.

Första besöket på 1,5 timme kostar 1200:-

Följande besök 900:-

 Läs mer om Monikor undersökning

Har du frågor skriv till mail@mr-ab.se