Väterevolutionen - enorma möjligheter för hälsan!

 

En vätemolekyl är den bästa antioxidanten och energi booster på grund av

den har liten storlek och den unika förmågan att penetrera kroppens celler.

 

Z
Antioxidant
Z
ANTI-AGING
Z
Antiinflammatoriska

Väterevolutionen

För 30 år sedan hade jag kontakt med den ryske professorn Vladimir Volkov som var både praktiserande läkare samt forskare. Han hävdade då att alla människor har brist på väte och att det är en av de största orsakerna till olika sjukdomar. Han hävdade att lösningen på alla hälsoproblem och även ett långt liv handlar om att tillföra kroppen väte. Professor Volkov har skrivit många böcker om väte, en av dem har titeln ”Lev 280 år på Jorden”, vilket alltså betyder att människan kan leva 280 år. Klart att en sådan titel kan få folk att dra på smilbanden…men med tiden har hans teori angående vätetillförsel till kroppen blivit allt oftare bekräftad i många forskningsresultat. Idag publiceras minst 100 vetenskapliga artiklar per år som handlar om väte i form av gas och som upplöst i vatten. Det gäller alla möjliga hälsoproblem. När cellerna får mer energi tack vare tillförseln av väte, så börjar organ och system att fungera bättre. Men bäst av allt är att det idag finns moderna teknologier som kan tillverka både vätgas och vätevatten med 99,9 % renhet. Så idag finns verkligen helt nya, otroliga, möjligheter för människans hälsa!

Se en videor om väteforskning för hälsa

Vätevatten och vätgas – vad är det?

Vätevatten är rent vatten med tillsats av vätemolekyler (H2). Väte är en naturlig antioxidant som motverkar åldrande och bekämpar sjukdomar. Väteaktiverat vatten skapas genom elektrolys. Resultatet är ett luktfritt, färglöst och smaklöst vatten som hjälper till att förbättra nästan alla kroppens funktioner och bekämpa fria radikaler i vår kropp. Att dricka vatten med väte och andas med vätgas är väldigt nyttig för både vuxna och barn.

Egenskaper för vätevatten och vätgas:

  • antioxidanta,
  • antiinflammatoriska,
  • antiallergiska,
  • stimulerar naturligt energiomsättningen i kroppen,
  • samt har en allmänt stärkande effekt på människokroppen.

Varför bör vi lägga till molekylärt väte till vatten?

Enligt moderna vetenskapliga koncept är en av huvudorsakerna till åldrande och akuta och kroniska sjukdomar reaktiva syreatomer, eller oxidanter.
Våra kroppar producerar fria radikaler* (instabila molekyler som bildas när atomer får eller förlorar elektroner) på grund av stress, miljöföroreningar, ohälsosam kost och dålig livsstil. Alltför stora mängder fria radikaler skadar vårt DNA, ribonukleinsyra och proteiner, vilket leder till cellskador och sjukdomar. Att lära sig att neutralisera och balansera fria radikaler är nyckeln till att minska oxidativ stress och bibehålla god fysisk och mental hälsa.

*Fria radikaler är molekyler som provocerar fram oxidationsprocesser genom att attackera normala celler och stjäla en elektron från dem. De förstör aktivt cellerna och DNA’t i vår kropp. Väte förenar sig med den fria radikalen, neutraliserar den och eliminerar den från kroppen. 

Molekylärt väte är den minsta molekylen i universum

Vätemolekyler är mycket lätta och små. Detta bidrar till deras snabba penetration i biologiska vävnader. Väl inne i blodomloppet kan de aktivera antioxidantenzymer och rikta in sig på de mest skadliga fria radikalerna i vår kropp och förvandla dem till vatten. Genom att penetrera cellmembranet och cellkärnan kan molekylärt väte reparera och skydda vårt DNA, dessutom anses molekylärt väte vara en av de säkraste antioxidanterna för vår kropp eftersom det inte lämnar några biprodukter.

Vi får väte till kroppen genom att dricka vatten med väte och inandas väte

Både att dricka vätevatten och andas in en blandning av gaser som innehåller väte är sätt som vi kan ge kroppen väte på. Inandning av väte är det mest effektiva sättet att öka koncentrationen av väte. Studier visar att koncentrationen av väte i mänsklig vävnad blir högre när inhalerad vätgas används.

De viktigaste effekterna av inhalation av väte och drickande av vätevatten är:

  • Minskad oxidativ stress;
  • Avlägsnande av gifter och tillförande av antioxidanter; 
  • Normalisering av metaboliska processer; 
  • Ökar utsöndringen av kroppsegna antioxidanter;
  • Aktivering av antiinflammatoriska cytokiner.

STUDIER

År 2007 började forskare prata om antioxidantegenskaperna hos molekylärt väte. Samma år genomförde en grupp japanska forskare (Ikuroh Ohsawa, Shigeo Ohta et al) ett antal vetenskapliga studier om de terapeutiska egenskaperna hos H2. Forskningsresultaten publicerades i Nature Medicine-artikeln: ”Väte fungerar som en terapeutisk antioxidant genom att selektivt reducera cytotoxiska syreradikaler”. Den första artikeln av japanska forskare initierade en enorm våg av arbete om effekterna av molekylärt väte. Under 2013 publicerades mer än 80 publikationer. Nu produceras i genomsnitt mer än 100 studier per år. Användningen av molekylärt väte är en vetenskapligt belagd möjlighet som nu snabbt ökar i intresse runt om i världen.

Studier visar att användningen av molekylärt vätevatten har enorma potentiella hälsofördelar. Nedan är en mycket kort sammanfattning av potentiella hälsofördelar med inhalation av väte och drickande av molekylärt vätevatten. Många forskningsstudier belägger detta:

Väte fungerar som en antioxidant som förhindrar organ- och cellskador. Det stödjer och stärker ditt naturliga antioxidantsystem

Väte fungerar som ett antiinflammatoriskt medel

Minskar smärta (särskilt i leder)

Skyddar dina muskler och förbättrar träningens effektivitet.

Hjälper till att påskynda återhämtningen efter träning

Hjälper till att bekämpa diabetes, fetma och metabola syndrom

Ger skydd mot cancer och minskar biverkningarna av cytostatikabehandling hos vissa patienter

Hjälper varje cell och organ i kroppen att fungera på en högre effektivitetsnivå. Från ögon till njurar, hjärna, hjärta, sex organ, lever, binjurar, öron, lungor, skelett, leder mm.

Förbättrar immunförsvaret, bekämpar infektioner och minskar cancerrisker

Skyddar DNA mot strålskador

Hjälper till att minska artrit i leder

Hjälper till att läka sår

Hjälper till med viktminskning och minskar hunger

Hjälper till med att läka hjärnan från traumatiska skador och demens

Hjälper mot humörsvängningar

Förhindrar åldrande hud och vävnader

Under graviditet kan det minska toxemi/förgiftning och förbättra fostrets hjärnutveckling samt minska autism och kognitiva störningar hos barn

Främjar en bättre PH-balans i ditt blod

Finns det några kontraindikationer för att andas med väte och dricka vätevatten?

Utvecklare av hälsoteknologier för väteintag säger att man kan andas och dricka det vare sig man är barn, vuxen eller gravid. Väte är inte giftigt och det är säkert att inta för människor. Sammansättningen av denna berikade vätska är naturlig – vätemolekyler bildas dagligen i tarmarna. Du måste använda vätgas och vätevatten som är berett nyligen. Vattnet behåller sina läkande egenskaper i högst 20 minuter. 

Intressant fakta: Cirka 40 % av japanerna dricker vätevatten varje dag. Och det är välkänt att japaner har den högsta förväntade livslängden i världen. 

 

FÖRBÄTTRA IMMUNSYSTEMET

Minskar oxidativ stress, stärker immunförsvarets celler, minskar inflammationer.  

Att dricka 1-1,5 liter H2-rikt vatten om dagen är som att äta mängder med super foods. Effekten är mycket mer betydande än när man använder traditionella antioxidanter såsom vitamin C och E. Väte bibehåller energinivån på en hög nivå och stärker ditt immunförsvar. Samma, och även bättre, effekter uppnås om man andas med vätgas. Nedanför har vi sammanställt forskning on intag av väte.

FÖR FÖRYNGRING OCH EN VACKRARE HUD

Vätgas och vätevatten har en märkbart föryngrande effekt på kroppen då de verkar på cellnivå och även på cellkärnan. Ingen annan antioxidant kan nå så långt in i kroppen. Det skyddar DNA och RNA från skador och bromsar därmed åldringsprocessen. Vätevatten och vätgas stimulerar kollagensyntesen. 

En regelbunden användning av vätevatten kan dramatiskt förbättra hudens, naglarnas och hårets hälsa, lindra inflammation och minska rynkor. Den kan användas externt för kosmetiska ingrepp. Tack vare sin höga permeabilitet huden blir mjuk, återfuktad, utan rodnad. 

lj länken nedanför för att läsa specifika studier som rör anti-aging, hudhälsa och sårläkning.

DETOX 

Genom att interagera med fria radikaler (hydroxyl) omvandlar väte dem till vattenmolekyler utan att bilda några biprodukter eller orsaka kedjereaktioner. Denna egenskap hos väte förklarar frånvaron av biverkningar och kontraindikationer vid användning av väteterapi. 

Här hittar du en lista över studier som stöder väterikt vattens imponerande förmåga att skydda celler och organismer från effekterna av strålning, gifter och tungmetaller.

FÖR EN BÄTTRE METABOLISM OCH NORMALISERAD VIKT

Genom att öka produktionen av ATP-molekyler i mitokondrierna, förbättras energiomsättningen vilket leder till en konsekvent eliminering av kroppsfett samt normaliserad vikt.

Både vätgas och vätevatten har studerats i relation till ämnesomsättning, förbättringar av viloförbränning och viktminskning, och att resultaten är uppmuntrande.

VID ALLERGI

Väte har anti-inflammatoriska, anti-apoptotiska och anti-allergiska egenskaper. Att dricka väterikt vatten i fyra veckor eliminerade en omedelbar allergisk reaktion hos möss, enligt en studie i Japan. Histaminnivåerna i blodet hos möss som drack mycket vätevatten var lägre än hos möss som inte gjorde det. 

Här har vi sammanställt forskning om allergier och andra inflammatoriska/hudåkommor.

SVAR PÅ FRÅGOR

När jag berättade om detta, vårt nya spännande projekt med väte, för våra kunder, så fick jag några frågor som säkert också andra vill ställa…

Hur väljer man rätt vätegenerator?

I samband med ett lavinartat intresse i världen för användning av väte, så har det börjats tillverka många olika sorters vätegeneratorer. För att välja rätt generator måste man titta på följande parametrar: koncentration av producerat väte, vilket membran vid hydrolysen som används och hur starkt batteriet är. Idag finns det många generatorer på marknaden som ger en låg koncentration av väte, och det är viktig att skaffa en generator som ger möjlighet att både inandas vätgas och dricka vätevatten.

Vilka typer av generatorer finns det?

Det finns många generatorer som är i form av mindre flaskor där du endast kan dricka vätevatten, men det finns även flaskor både för att dricka och inandas vätgas. Jag rekommenderar just sådana generatorer eftersom de ökar den terapeutiska effekten.

Hur ofta ska man använda vätevatten och vätgas?

Man dricker 1-1,5 liter vätevatten per dag och inandas vätgas 30-60 min. per dag. Vid sjukdomar kan man inandas längre, 60-120 min per dag, men första vecka endast 30-60 min. per dag.

Vilka apparater använder ert företag?

Vi samarbetar med ett företag som specialiserat sig på väteproducerande apparater i många år och erbjuder kvalitetssäkrade produkter. Vi har 2 generatorer, en som är en mindre flaska men med en hög koncentration av väte, bra membran och ett starkt batteri. Den andra generatorn är av lite högre klass med en hög koncentration av väte som åstadkommer en snabbare effekt. Högdoserat väte är när flödet av väte är 120 -160 ml per min. och detta är en bra terapeutisk dos. På marknaden finns det många högdoserande apparater som ger mindre än 120 ml per min., men är väldigt dyra. Vår apparat ger 150 ml per min., men priset är nästan hälften mot vad de flesta högdoserande apparater har.

Vätgasgenerator stor MR-06

Vätgasgenerator MR-01

Vätgasgenerator stor MR-02

Hydrogen bottle
bottle

45 000:-

12 993:-

32 650:-

Ögonmassager MR-03

Vätegenerator + väteglasögonen

Vätegenerator MR-05

3 900:-

15 000:-

generator

2 900:-