5 Webinarer

Man kan ta hand om hälsan på olika sätt, allt från enkla åtgärder till mer avancerade. Jag graderar hälsoåtgärderna i 5 olika nivåer, och ju närmare du kommer till nästa nivå desto starkare blir din hälsa.

 

Hälsonivå 1 – Detta ingår: kostråd och fysiska rörelser  

Webinar 1

Vad du kan få – du kan hålla dig garanterat frisk om du är under 35 år gammal och inte har stora livspåfrestningar som långvarig stress, dålig miljö, jobbiga familjeförhållanden eller svåra sociala förhållanden. Det är mycket viktigt att välja rätt kost, mineraler och vitaminer för att förbättra metabolismen samt att öka antalet goda bakterier.

Du får lära dig och praktisera:

Hur man lär kroppen att använda fett som bränsle – en viktig faktor för hälsan och för att uppnå en normalt vikt

 

Insulinindex (inte att förväxla med glykemiskt index) visar hur mycket insulin som frigörs vid olika typer av mat. Matens insulinindex är en avgörande faktor för att välja rätt mat. Med dagens moderna mat frigörs alltför mycket insulin, vilket ger många skadliga effekter, bl.a. så hämmar det immunförsva

 

 

Hur man ökar upptaget av mineraler och vitaminer. Hur man normaliserar produktionen av magsyra. Dosering av mineraler och vitaminer.

 

 

Ett balanserat intag av enzymer – detta är grunden för en hälsosam kost . Hur man ökar produktionen av kroppsegna enzymer.

 

 

Fermenterad kost – vad ska man välja och hur ska man kombinera det med övrig kost. Därför är fermenterad kost så hälsosam.

 

 

Probiotiker – vad är det, vilka man väljer för att uppnå bästa resultat. Hur ofta man bör ta probiotika. Upptag av probiotika.

 

Fysisk aktivitet – vilken dosering. Hur ofta man tränar. Högintensiv träning. Morgongymnastik.

Hälsonivå 2 – Detta ingår: Nivå 1 + och andningsträning 

Webinar 2

Vad du kan få – du kan hålla dig garanterat frisk om du är under 45 år gammal och inte har stora livspåfrestningar som långvarig stress, dålig miljö, jobbiga familjeförhållanden eller svåra sociala förhållanden.

Andningsträning gör det möjligt att förbättra cellernas syreabsorbtion och förbränningen av mat. Samtidigt förbättrar du ditt blodkärlssystem.


Du får lära dig och praktisera:

Varför andningsövningar behövs för en bättre hälsa. Brist på syre i cellerna förorenar kroppen.

 

 

Hur man ökar syreupptaget i cellerna. Lär dig varför det är välgörande att hålla andan. Förhållandet mellan O2 och CO2 . Hur man själv kan testa cellernas förmåga att absorbera syre.

 

 

Lär dig anaerobiska övningar för att öka blodcirkulationen i olika kroppsdelar samt lär dig att förbättra syreupptaget.

 

 

Andningsövningar och nervsystemet. Andningsövningar för avslappning och bättre sömn. Andningsövningar för att bli piggare.

 

Hälsonivå 3 – Detta ingår: Nivå 2 + arbete med Tankens kraft

Webinar 3

Vad du kan få – du kan hålla dig garanterat frisk i vilket ålder som helst om du inte har stora livspåfrestningar som långvarig stress, dålig miljö, jobbiga familjeförhållanden eller svåra sociala förhållanden.
Arbete med Tankens kraft – övningar vilka gör det möjligt att korrigera kroppens inre processer på cellnivå.


Du får lära dig och praktisera:

Hur man kan åstadkomma resonans (synkronisering) med kroppen med hjälp av tankens kraft.

 

 

Hur man kan ta bort eller minska nätverk av neuroner som motsvarar olika hälsoproblem (avgörande för att bli av med kroniska hälsoproblem och bromsa åldrandet).

 

 

Energetisk visualisering – är en ny metod för att omvandla problem till lösningar. Hur vi kan stärka neuronförbindelserna eller mönstret av neuroner i hjärnan för att skapa nya vanor.

 

 

Hur man kan mobilisera sin mentala kraft och bibehålla den psyko-emotionella balansen.

 

 

Andens kraft är vägen till framgång med hälsan och i alla andra livsområden. Vad är andens kraft och hur vi öka andens kraft.

 

Hälsonivå 4 – Detta ingår: Nivå 3 + samt behandling med den kvantfysiska apparaten Aquatone

Webinar 4

Vad du kan få – du kan hålla dig garanterat frisk i vilket ålder som helst om du kontinuerligt utför hälsoåtgärderna som ingår i programmet.
Du kan avsevärt öka din hälsonivå vid förbättring av kroppens inre miljö – blodet, lymfan, intercellulära vätskor. Du kan eliminera stagnationer och återställer vätskornas flöde med hjälp av den kvantfysiska apparaten Aquatone.


Du får lära dig och praktisera:

Stagnationer i kroppen är en av huvudorsakerna till föroreningar i kroppen och inflammatoriska processer. Hur man kan testa om man har stagnationer i kroppen.

 

 

Arbete med Aquatone för att minska stagnationer. Vilket program man väljer för vad. Vilka terapier man kan kombinera med Aquatone för att snabbare minska eller eliminera inflammationer i tandköttet, magtarmkanalen, urinsystemet etc.

 

 

Rensning av kroppen med hjälp av Aquatone. Hur ofta man bör rensa olika organ. Vilka reaktioner som kan uppstå.

 

 

Det bästa sättet att övervinna virus och parasiter är att mobilisera immunsystemet. Hur Aquatone och Triomed kan hjälpa till med detta. Praktisk tillämpning.

 

Hälsonivå 5 – Detta ingår: Nivå 4 + samt mental harmonisering av kroppen

Webinar 5

Vad du kan få – du kan hålla dig garanterat frisk och harmonisk med glädje och kärlek inom dig om du kontinuerligt utför hälsoåtgärderna som ingår i programmet.  Du kan uppnå en ännu högre hälsonivå om du förbättrar kroppens informationsstruktur – om du skapar bättre kommunikation mellan cellerna, förbättrad hjärnkontroll över kroppens celler med hjälp av den kvantfysiska apparaten Triomed samt särskilda mentala övningar.


Du får lära dig och praktisera:

Hur kommunicerar cellerna i kroppen? Olika kommunikationsmöjligheter bygger ett stabilt informationssystem.

 

 

Ökad entropi, eller kaos, i informationssystemet är huvudorsaken till åldrande. Vad som orsakar en ökad entropi i kroppen.

 

 

Cellernas receptorer – är bl.a. kommunikationsverktyget cellerna emellan. Minskning av receptorernas känslighet.

 

 

Hur man förbättrar kommunikationen mellan cellerna med hjälp av Triomed. Resonans med cellernas receptorer.

 

 

Hur man förbättrar kommunikationen mellan cellerna med hjälp av mentala mönster som bygger på det gyllene snittet.

 

Den modernaste kunskapen

Genom att gå alla 5 webinarer kommer du att få den allra modernaste kunskapen om näring, andning, mentala tekniker och kvantfysiska metoder. Dessa kunskaper och praktiska möjligheter hjälper dig att hantera alla slags hälsoproblem, undvika sjukdomar och föryngra kroppen.

 

Varje webinar är 2,5 timmar långt.
Varje webinar spelas in och mailas till dig.

♦ 1  inspelat webinar kostar 350:-
♦ 3 inspelat  webinarer kostar 900:-
♦ 5 inspelat  webinarer kostar 1400:-