Monicor MR  är ett effektivt och omfattande system

för personlig hälsokontroll och

korrigering av kroppsliga funktioner

Detta hälsokontroll- och korrektionssystem är:

  • Mycket informativt
  • Väldigt snabbt
  • Mycket enkelt att använda
  • Vetenskapligt bevisat och utan biverkningar!

Monicor erbjuder:

En 3-minuters hälsokontroll som utvärderar organ och system i realtid

En tydlig bild av tillståndet för ditt meridiansystem: Upptäcker svagt energiflöde eller brist på energi i meridianerna samt korrigerar och balanserar sedan dessa meridianflödet.  Symptomanalys.

En effektiv akupunktur

Upptäcker och korrigerar därefter svaga akupunkturpunkter – en effektiv akupunktur UTAN nålar!

Symtomkorrigering

Symtomkorrigering som normaliserar, balanserar, korrigerar organ och system (immuna, nervsystemet, lymfsystemet, endokrina systemet)

Kontrollerar

Kontrollerar vilka livsmedel, näringsämnen och kosttillskott som passar din kropp

Biorytmer

Visar dina biorytmer (när du är stark/svag intellektuellt, fysiskt, psykiskt, intuitionsvis)

Sjukdomsrisker

Visar potentiella sjukdomsrisker och brist eller överskott av energi i organ och system

 

Att balansera hjärnan

Färg- och musikterapi som förbättrar hjärnans funktioner genom att balansera hjärnans rytmer, vilka i sin tur balanserar nervsystemet och hormonsystemet.

Realtidsanalys

Realtidsanalys av effekterna av andra terapeutiska metoder

Avaktiverar bakterier

Upptäcker och avaktiverar bakterier, parasiter och virus

Så fungerar Monicor MR.

Varje organ och kroppsdel ​​har sina vibrationer som återspeglar organens biokemiska parametrar. Om problem uppstår i ett organ eller kroppsdel ​​kommer vibrationerna där att förändras, och via dessa förändringar kan vi kontrollera kroppens fysiska tillstånd.

Monicor läser av frekvenser från hela kroppen

alla organ och kroppsdelar – och analyserar dessa genom att jämföra med normala värden och visar därefter hälsotillståndet.

Om det finns avvikelser från normala värden, kan systemet korrigera frekvenserna vilket gör att kroppen kan förbättra eller återställa sina organ och kroppsdelar. Monicor avläser också frekvenserna i akupunkturpunkter och ser vilka punkter som är svaga. Genom att välja de svagaste punkterna och korrigera dessa, erbjuder Monicor optimal akupunkturbehandling – utan nålar! Programmet i Monicors databas känner igen frekvenserna från de vanligast befintliga parasiterna och kan kontrollera om någon av dessa är aktiva i kroppen.

Om så är fallet kan den avaktivera parasiterna. Det unika med detta verktyg är att det först analyserar ditt nuvarande hälsotillstånd och sedan väljer den exakta behandlingen du mest behöver och korrigerar avvikelserna i olika parametrar.

Att kontrollera hälsotillståndet

En annan stor användning Monicor möjliggör är att kontrollera hälsotillståndet vid användning av andra terapier

Det kan vara med Aquatone, Triomed, akupunktur, zonterapi eller aromterapi etc. Monicor kan också korrigera hälsotillståndet i realtid (4 minuter/session) samt kontrollera hur behandlingen fortskrider. Programmet visar dig exakt hur kroppen reagerar på olika kosttillskott och andra ämnen. Du kan också använda resultatet från scanningen och överföra informationen till en liten magnetremsa som du fäster på en akupunkturpunkt som programmet visar, och på så sätt fortsätta behandlingen hemmavid.
Monicor är lätt att använda, mycket billig, lätt att bära med sig och kommer att öka effektiviteten av klientbehandlingar (80-90%) och därigenom smidigt öka antalet kunder. Men även icke-professionella kan med stor lätthet använda detta system på sig själva och sin familj för att kontrollera hälsan och utföra behandlingar. Monicor har redan fått många utmärkelser och mycket beröm i internationella sammanhang.

Vem kan använda Monicor?

Både terapeuter och icke-professionella

Kiropraktorer, akupunktörer, näringsterapeuter, reflexologer, naturopater, psykologer.

Många terapeuter i Sverige har redan kunnat dubbla och tredubbla sin kundbas på kort tid!

 


Amazing!

”I have been using Monicor now for several months, with astonishing results, and I can only say: THANK YOU, BORIS! Wow!!!
What an amazing aid it is! …”

Helena Tibblin