Smart Breathe –

ett sätt att stärka hälsan

Det är många som vet att rätt andning har stor betydelse för hälsan. Men det är inte många som är medvetna om att just andningen är ett av de effektivaste sätten att få bättre hälsa, öka prestationsförmågan, stabilisera psyket och hantera stressen. Det är vad ”Smart Breathe” hjälper dig med

  • Ökar syreupptag
  • Förstärkar immunförsvar
  • Ger mer energi

Smart Breathe –

ett sätt att stärka

hälsan

Det är många som vet att rätt andning har stor betydelse för hälsan. Men det är inte många som är medvetna om att just andningen är ett av de effektivaste sätten att få bättre hälsa, öka prestationsförmågan, stabilisera psyket och hantera stressen. Det är vad ”Smart Breathe” hjälper dig med

  • Ökar syreupptag
  • Förstärkar immunförsvar
  • Ger mer energi

Mer syre in i cellen

Det är känt att syret vi andas mättar blodet, men ofta kommer det
för lite syre in i cellerna. Nästan alla sjukdomar har med syrebrist i
cellerna att göra. Det är därför det är så viktigt att syresätta cellerna.
Vår andningsmetod innebär att vi gör en kort inandning genom
näsan och en lång utandning genom munnen, och genom andningsapparaten Smart Breathe, med vilken man kan
reglera motståndet. Denna andning hjälper oss framför allt att öka
koldioxidhalten i blodet, och på det sättet förbättras cellernas
syreupptag.

Öka blodcirkulationen

Koldioxid har en kapillär-vidgande effekt, och när vi andningstränar ökar koldioxidnivån i blodet. Då vidgas våra små blodkärl – våra kapillärer – och därigenom ökar blodcirkulationen.

Bakom nästan alla hälsoproblem ligger dålig blodcirkulation, vilket beror på att blodets kapillärer blivit trängre och blodet tjockare. Träningen med SmartBreathe™ ökar CO2-nivån i blodet och vidgar kapillärerna och gör blodet mer flytande.
När vi förbättrar blodcirkulationen med hjälp av andningsträning med SmartBreathe™, så kan vi förebygga många hälsoproblem – framförallt infarkt, stroke och dåligt minne.

Öka kroppens motstånd

Kroppens motståndskraft tillhandahålls av immunsystemet. Med hjälp av ”Smart Breathe” ökar vi syreupptaget av alla celler, inklusive immunsystemets. Det gör immunsystemet starkare och ökar därför kroppens skydd mot virus, mikrober, parasiter.

Lev längre

Under livets gång förbrukar kroppen energi i olika processer –
matsmältning, fysiskt arbete, stress, hantering av dålig ekologi, toxiner.
Men mest energi går åt till andningen. Efter några månaders andningsövningar med apparaten brukar man minska antalet andetag till 6 – 8 per minut. Det betyder att visparar energi och ökar livslängden.

Smart Breathe kan hjälpa mot

Trötthet – I samband med andningsträning får cellerna mer syre. På så
sätt skapas mer energi i kroppen och då minskar tröttheten.
Depression, ångest – Andningsträning med ”Smart Breathe” balanserar
nervsystemet och gör psyket mer stabilt.
Astma, kol – Andning med motstånd vidgar luftrören och minskar
produktion av slem. Då minskar symptom av astma och kol.
Högt blodtryck– vid andningsträning vidgas våra kapillärer vilket gör
att blodtrycket sänks.
Sömnlöshet – tack vare att nervsystemet balanseras förbättras sömnen
Bättre hantering av stress – vid andningsträning balanseras.
nervsystemet så kroppen blir starkare och kan hantera stress bättre
Övervikt – tack vare att syreupptaget ökar så förbränns fettet effektivare och man går lättare ner i vikt.

Lika som att borsta tänderna

Vi rengör tänderna varje dag för att hålla dem friska. Vi kan göra samma sak med hela kroppen genom att använda ”Smart Breathe” regelbundet och förse cellerna med mer syre. Precis på det sättet  kan vi bland annat  öka styrka i vårt immunförsvar och skydda oss från olika patogena mikroorganismer och viruset.

.