Anmälan till föreläsningen den 14 juni kl 18:00

* indikerar nödvändigt